Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                           

Laatimispäiväys: 1.3.2012

1. REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Sukuseura Heinoin-Heinonen Ry

Yhteystiedot: Rysätie 32, 82500 Kitee

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVAT HENKILÖT

Nimi: Jouko Heinonen

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: puheenjohtaja, sukututkimus

Yhteystiedot: Riekontie 9 A3, 15230 Lahti

Nimi: Marja-Liisa Varonen

Asema sukuyhteisössä, vastuualue: rahastonhoitaja, arkistointi

Yhteystiedot: Rysätie 32, 82500 Kitee

3. REKISTERIN NIMI

Sukuseura Heinoin Heinonen Ry:n  sukututkimusrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Sukuyhteisön sääntöjen mukaisen sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen toimeksiannosta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ­

Tutkittaviin sukuihin kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:

  • nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti;
  • muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot;
  • osoitetieto;
  • suostumus- ja kieltotiedot erikseen suojattuina.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET­

Pääsääntöiset tietolähteet:

  • väestötietojärjestelmä;
  • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit;
  • painetut lähteet;
  • sukuun kuuluvien antamat tiedot.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUKSIEN HUOMIOON OTTAMINEN

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.