Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §                                                            

Laatimispäiväys: 1.3.2012

1. REKISTERINPITÄJÄ

Sukuseura Heinoin-Heinonen ry

Yhteystiedot:

  • puheenjohtaja Jouko Heinonen
  • varapuheenjohtaja Timo Partanen
  • sihteeri Kirsi Levanoja

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Jäsenrekisterinhoitaja: Marja-Liisa Varonen

Yhteystiedot: Rysätie 32, 82500 Kitee

3. REKISTERIN NIMI

Sukuseura Heinoin-Heinonen Ry:n Jäsenrekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Jäsenten nimet, syntymäajat, -paikat, osoitteet, kotipaikat, puhelin- ja sähköpostitiedot sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja liittymis- ja jäsenmaksu- sekä karhuamistiedot.

Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet sekä vapaa-, kannatus- ja yhteisöjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot

Kirjanpidosta saadut tiedot jäsen- ja muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.